Skip to main content

Opiskelu Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopisto

Tampereella on pitkä historia fotoniikan opetuksessa. Tampereen yliopisto tarjoaa tekniikan ja luonnontieteiden diplomi-insinöörin tutkintoon opiskeleville mahdollisuuden valita fysiikan opinnoissa fotoniikan erikoistumisen.

Tampereen yliopistossa on vuodesta 2018 alkaen ollut erillinen kansainvälinen Photonics Technologies maisteriohjelma.

Tampereen yliopisto on mukana eurooppalaisena yhteistyönä toteutettavassa Erasmus Mundus EUROPHOTONICS ohjelmassa. EUROPHOTONICS ohjelman opiskelijat opiskelevat fotoniikkaa vähintään kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa. Euroopan kommision Erasmus Mundus ohjelma tarjoaa erinomaiset liikkuvuus- ja opintostipendit valituille opiskelijoille.