Skip to main content

Soveltava tutkimus (WP4)

Fotoniikan sovellusten kehittämiseksi on määritelty oma tutkimuksen painopistealue jossa keskitytään erityisesti kolmeen sovellusalueeseen sekä tieteellisten tulosten käytäntöön siirtämiseen. Keskeistä on yhdistää perustutkimus konkreettisiin sovelluksiin ja olla tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien muiden tutkimuksen painopistealueiden kanssa. Soveltava tutkimus hyödyntää perustutkimuksen tuloksia ja vie niitä eteenpäin sovellusten jatkokehitykseen ja tuottaa siten myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivaohjelman alkuvaiheessa määriteltiin tutkimuskärjiksi kannettavat, kertakäyttöiset anturit, LIDAR-teknologia ja älykkäät aurinkosähkömoduulit. Toisella lippulaivakaudella sovelluksia laajennetaan kattamaan laajemmin ympäristön tutkimuksen, lääketieteen ja kaukokartoituksen sekä aurinkoenergian alat.

Soveltava tutkimus – ryhmän yhteyshenkilöt partneriorganisaatioissa:

Juha Toivonen/TAU
Hele Savin /Aalto
Matthieu Roussey/UEF
Timo Dönsberg/VTT