Valokentän ohjaus

VALOKENTÄN OHJAUS

Monet fotoniikan edistysaskeleet syntyvät uusista perusratkaisuista valokenttien tuottamiseksi ja niiden ominaisuuksien manipuloimiseksi. Valokentän ohjauksen tutkimuksen painopistealue tarjoaa uusia lähestymistapoja optisten kenttien keskeisten ominaisuuksien kuten polarisaation, koherenssin, spektrin ja lokalisoinnin ohjaamiseen. Valokenttäohjauksella on välittömiä sovelluksia erilaisissa fotoniikan materiaaleissa ja rakenteissa sekä integroiduissa ratkaisuissa ja kvanttitilojen manipulaatiossa ja kvanttiteknologioissa. Keskeisiä uusia tutkimuksen kohteita ovat polarisaation hallinta fotonisissa integroiduissa piireissä (PIC), valon ja aineen välisen vuorovaikutusten optimointi ja hallitseminen tekoälyn avulla sekä komponenttien suunnittelu.