Skip to main content

VALOKENTÄN OHJAUS

Monet fotoniikan edistysaskeleet syntyvät uusista perusratkaisuista valokenttien tuottamiseksi ja niiden ominaisuuksien manipuloimiseksi. Valokentän ohjauksen tutkimus tarjoaa uusia lähestymistapoja optisten kenttien tärkeimpien ominaisuuksien kuten tila- ja aikaprofiilien, polarisaation, koherenssin ja spektrin hallintaan. Aihepiiri pohjautuu useisiin optiikan ja fotoniikan osa-alueisiin mukaan lukien sähkömagneettinen optiikka, nano-optiikka, optiset metamateriaalit, epälineaarinen optiikka ja ultranopea optiikka. Tutkimusalue myötävaikuttaa sekä klassisten että kvanttioptisten teknologioiden kehitykseen, luoden merkittäviä sovellusmahdollisuuksia liittyen optiseen tunnistamiseen ja kuvantamiseen, viestintään sekä tietojenkäsittelyyn.

Valokentän ohjaus -ryhmän yhteyshenkilöt partneriorganisaatioissa:

Andriy Shevchenko / Aalto
Marco Ornigotti / TAU
Dura Shahwar/ VTT
Tero Setälä / UEF