Skip to main content

Vaisala palkittiin Vuoden fotoniikka-alan yrityksenä

Photonics Finland palkitsi Vaisalan Vuoden fotoniikkayrityksenä OPD2024-konferenssin illallisella Helsingissä.

Vaisala on maailman johtava mittauslaitteiden ja tiedon toimittaja. Vaisala tunnetaan innovatiivisista fotoniikkapohjaisista tuotteistaan, joihin kuuluu merkittävä osa sää- ja teollisuussovelluksiin tarkoitetuista mittauslaitteista. Yli 2300 työntekijällään ja lähes vuosisadan kokemuksellaan Vaisalalla on vahva globaali läsnäolo ja kyky vastata asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin eri markkinoilla.

Vaisalan ratkaisut ja data mahdollistavat ilmastotoimia, joilla voidaan vastata aikamme keskeisimpiin globaaleihin haasteisiin. Vaisalan mittausratkaisut auttavat maailmaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja lieventämään sen vaikutuksia. Teollisuusasiakkaat hyötyvät Vaisalan mittauslaitteista optimoidessaan prosessejaan ja parantaessaan resurssitehokkuuttaan.

Vaisalan tuotteet ja järjestelmät perustuvat yrityksen omiin johtaviin teknologioihin, kuten ohutkalvoisten kosteusantureiden, infrapuna-kaasuantureiden, optisten nestesensoreiden, optisten sääantureiden ja radiotaajuusteknologioiden käyttöön.

Yritys palvelee johtavia organisaatioita ja hallituksia maailmanlaajuisesti. Vaisalan asiakassegmenttejä ovat muun muassa energia- ja voimantuotanto, biotieteet, huipputeknologia, meteorologia, ilmailu sekä auto- ja tiealalla.

“Vaisala on pitkäaikainen ja merkittävä toimija Suomen fotoniikkayhteisössä. Oman tuotantonsa lisäksi Vaisala panostaa vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen, tehden aktiivista yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yritys omistaa merkittäviä resursseja uusien fotoniikkateknologioiden kehittämiseen, pitäen sen alan eturintamassa”, sanoo Juha Purmonen Photonics Finlandista.

Ympäristötoimia mahdollistavien instrumenttien ja tiedon luomisen lisäksi kestävyys on Vaisalan organisaation arvojen ja käytäntöjen ytimessä. Yritys on ottanut käyttöön ympäristöystävällisiä ja sosiaalisesti vastuullisia, eettisesti kestäviä liiketoimintatapoja, jotka ulottuvat energiatehokkaasta ja kierrätettävästä tuotesuunnittelusta uusiutuvalla energialla toimiviin tiloihin sekä monimuotoisuutta arvostavaan ja työterveyttä ja -turvallisuutta priorisoivaan yrityskulttuuriin.

“Haluan kiittää Photonics Finlandia tästä suuresta ja odottamattomasta kunniasta. Olemme kehittäneet maailman johtavia optisia ja fotoniikkainstrumentteja 1980-luvulta lähtien, hyödyntäen esimerkiksi diodilaser LIDAR -teknologioita, infrapuna-absorptiospektroskopiaa ja omia optisia MEMS-komponentteja saavuttaaksemme parhaiten toimivat tuotteet. Haluan kiittää upeita teknologia- ja T&K-tiimejämme sekä tutkimuskumppaneitamme, jotka ovat mahdollistaneet kaiken tämän. Jatkamme kasvun edistämistä uusilla innovaatioilla fotoniikkasektorilla”, sanoo Vaisalan teknologiastrategiajohtaja Hannu Talvitie.