Skip to main content

Videotallenne Suomi Areenan paneelikeskustelusta Valo hoitaa – läpimurtoteknologia fotoniikka mullistaa terveydenhuollon

Katso tallenne paneelikeskustelusta Suomi Areenalla 2022: Valo hoitaa – läpimurtoteknologia fotoniikka mullistaa terveydenhuollon! Katso tästä.

Keskustelussa mukana:

  • kansanedustaja Paula Risikko,
  • KYS neurokirurgian dosentti Antti-Pekka Elomaa,
  • Oura Health Oy:n optics lead Jukka-Tapani Mäkinen
  • Modulight Oyj:n teknologiajohtaja Petteri Uusimaa.

Tilaisuuden juonsi Kirsi Alm-Siira.

Terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon uusimman kehityksen keskiössä ovat uudet valotieteen eli fotoniikan teknologiat sekä fotoniikkaan sovellusten avulla kerättävä data ja sen hyödyntäminen. Näistä keskusteltiin Suomi Areenassa Porissa 13.7.

Suomalaisia rasittavat sydän- ja verisuonisairauksien lisäksi erilaiset syövät, joiden ilmaantuvuus on tasaisessa kasvussa. Kuitenkin terveyden seurannan ansiosta sairauksia voidaan paremmin ennaltaehkäistä. Myös diagnostiikka ja uudet hoitomuodot kehittyvät.

Ennaltaehkäisyssä tärkeää on itsensä seuranta ja mittaaminen, joka käy nykyään entistä helpommin kannettavien pienten laitteiden kuten älykellojen ja -sormusten avulla. Terveyden seurannassa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä fotoniikka on vahvasti mukana: sovellukset mahdollistavat esimerkiksi liikunnan- sekä fyysisen aktiivisuuden seuraamisen tai verensokerin etäseurannan. Yhä useampi mittaa omaa sykettään ja veren happipitoisuutta ja saa näin tietoa esimerkiksi urheilusuorituksesta tai levon määrästä ja laadusta. Itse mittaaminen tapahtuu fotoniikan avulla laitteeseen integroiduilla pienikokoisilla LED-valoilla sekä valosensoreilla.

Seuranta mahdollistaa omien elintapojen ja terveyden edistämisen, mutta tarjoaa myös tärkeää taustatietoa terveydenhuollon ammattilaisille. Suomella on etulyöntiasema, sillä teknologia- ja tietoturvaosaaminen ovat täällä maailman parhaita, ja fotoniikan tutkimuksen kehittäminen on Suomen Akatemian lippulaivahanke.

Tulevaisuudessa erilaisten bioantureiden sekä sensoreiden yleistyessä terveydenseurannan teknologiat integroituvat yhä tiiviimmin automaattiseksi osaksi ihmisten hyvinvointia mutta myös terveydenhuollon arkea. Terveysdatan ja teknologian välistä integraatiota tarvitaan lisää, sillä ennaltaehkäistäviä sairauksia kyllä riittää. Kyseessä on valtava potentiaali, sillä mitä automaattisemmaksi terveydenseuranta kehittyy, sen paremmat mahdollisuudet ovat vähentää sairauksia sekä turhia kuolemia yhteiskunnalle aiheutuvista säästöistä puhumattakaan.

Sairauksien hoidossa fotoniikan kamera- ja kuvantamisteknologiat tarjoavat ratkaisuja, jotka mahdollistavat tähystysleikkaukset, joiden pienemmät leikkaushaavat paranevat nopeammin ja säästävät sairaalapäiviä ja toipumisaikaa. Fotoniikan sovelluksiin kuuluvat myös syövän täsmähoidot, jossa lääke aktivoidaan valon avulla. Fotoniikkaa hyödyntävät syöpähoidot aiheuttavat vähemmän sivuvaikutuksia ja haittoja potilaille.

Fotoniikan sovelluksia ovat myös mm. kuvantamis- ja tähystysmenetelmät, näytöt, LEDit, valosensorit sekä valokuituverkot. Lisäksi fotoniikkaa on kameroissa ja näytöissä, joilla voidaan välittää ja vastaanottaa tietoa ja käydä keskusteluja. Muistetaan myös, että optinen tietoliikenne eli mm. netin käyttö edellyttää fotoniikkaa.