Skip to main content

FinnLight fotoniikan infrastruktuuri

Fotoniikka on 2000-luvun avainteknologioita ja sillä on keskeinen rooli monien globaalien haasteiden ratkaisemisessa. FinnLight-yhteenliittymän tarkoituksena on tuoda valoon perustuvat teknologiat tutkijoiden ja yritysten käyttöön, jotta voidaan parantaa fotoniikan menetelmien ja laitteistojen tunnettavuutta ja käyttöä koko innovaatioarvoketjussa tutkimuksesta tuotteisiin.

Fotoniikan ratkaisuja käytetään monella tieteenalalla, mikä hyödyttää FinnLight-kumppaneiden laajoja yhteistyöverkostoja sekä muita kansallisia ja kansainvälisiä infrastruktuurin käyttäjiä useilla aloilla kuten tietoliikenne, lääketiede, energiateknologiat, teollisuuden prosessien hallinta, turvallisuusteknologiat ja digitaalitalous.
Lisäämällä avoimuutta ja mahdollisuuksia huipputason tutkimukseen, koulutukseen sekä teollisuuden tuotekehitykseen, FinnLight tukee suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaisen osaamisen asemaa fotoniikan tutkimuksen ja tuotekehityksen kansainvälisessä ympäristössä.

FinnLight palvelut

  • Optinen valmistus ja linssien tulostus
  • Mittaus ja testaus
  • Mikro- ja nanovalmistus
  • Materiaalin karakterisointi
  • Optinen integrointi ja komponenttien pakkaus
  • Kuituoptiikka
  • Optiset materiaalit
  • Kehittyneet valonlähteet

Mitä Finnlight tarkoittaa


FinnLightin partnereilla on pitkä historia fotoniikan tutkimuksessa, aiheeseen liittyvin tiedot ja taidot sekä kokemukset aina nanomateriaalien ja optisten komponenttien suunnittelusta ja valmistuksesta soveltavaan tutkimukseen, järjestelmäintegraatioon, laitteistokehitykseen ja siirtämisestä tieteelliset tulokset kaupallisiin tuotteisiin.
Finnlightin rakenne on monitieteellinen yhtymäkohta fysiikan, materiaalitekniikan, kvanttitekniikan ja energialaitteistojen välillä, mikä hyödyttää Finnlightin partnereiden laajaa yhteistyöverkostoa ja lukuisia kansallisia ja EU-käyttäjiä eri aloilta. Finnlight-infrastruktuuria on saatavissa ulkopuolisille käyttäjille, jotka edistävät ei ainoastaan vaikuttavaa ja huipputason tiedettä, vaan myös palvelee teollisuuden osa-alueita.

YHTEYSTIEDOT

Tampereen yliopisto (TAU)FinnLight Director Goëry Genty

Itä-Suomen yliopisto (UEF), Local Manager Markku Kuittinen

VTT (VTT), Local Manager Timo Aalto