Suomen Akatemian lippulaivojen esite on uudistunut

28 Mar 2023, 11:16
21 Nov 2022, 11:22

Suomen Akatemia on päivittänyt lippulaivaohjelman esitteen 

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma tukee korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivoissa yhdistyvät vahva yhteistyö elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan kanssa, muuntautumiskyky sekä taustaorganisaatioiden vahva sitoutuminen.

Ensimmäiset kaksi lippulaivaa 6G Flagship Langattomien verkkoteknologioiden lippulaiva ja FCAI Suomen Tekoälykeskus -lippulaiva valittiin vuonna 2018 

Fotoniikan lippulaiva PREIN valittiin toisessa lippulaivahaussa yhdessä  FinnCERES Materiaalien biotalouden lippulaivan, INVEST Eriarvoistumisen, interventioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan tutkimuksen lippulaivan ja iCAN Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälääketieteen lippulaivan kanssa.

Vuonna 2020 valittiin vielä neljä uutta lippulaivaa.

ACCC Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus

GeneCellNano Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa

InFLAMES Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina 

UNITE Metsien, ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksella resilienssiä, uusia arvoverkkoja ja merkityksellisiä kokemuksia

 

Lippulaivaohjelman uusi esite esittelee kaikki kymmenen lippulaivaa

esitekuvake_fi_051121jpg.jpg