Valon mahdollisuudet -kilpailu 2022 yhteistyössä LUMA StarT kanssa

Osallistu StarT valoteemaisiin haasteisiin!  photonics explorer kit 021220 JR-900x600.jpg

Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa toteutettu Valon mahdollisuudet -kilpailu on nyt osa jokakeväistä kansallista StarT kilpailua. StarT kilpailun järjestää LUMA Suomi ja fotoniikan lippulaiva PREIN sponsoroi sen valoteemaisia kilpailutöitä yläkoulu- ja lukioikäisille.  PREIN on luonut kilpailuun valoaiheiset haastetehtävät ja osallistuu valoteemaisten kilpailutöiden tuomarointiin.
PREIN palkitsee StarT kilpailun parhaat valoteemaiset projektit yläkoulu- ja luokioikäisille (1-3 palkintoa projektitiimeille ja tiimin vetäjille, yhteensä 700 €) ja parhaan opetuskäytännön Photonics Explorer valo-opin opetuspaketilla (arvo 150 €).
 
 

LUMA StarT 2022 kilpailun aikataulu

Valitkaa ja toteuttakaa yksi valoon liittyvistä haasteista.

lmoittakaa projektinne  StarT-kilpailuun 13.3.2022 mennessä

Raportoikaa projektinne noudattaen StarT raportointiohjeita
StarT kilpailun sivuilla 
StarT-kilpailu
Projektityöt voivat jatkua vielä 13.3. jälkeen ja olla raportoitaessa keskeneräisiä, jolloin ne raportoidaan osin tehdyn ja osin suunnitelman mukaan.  

Tutustu kilpailun arviointikriteereihin

Voittajat palkitaan LUMA-päivillä 13-14.6.2022 StarT gaalassa

Parhaat valoteemaiset projektityöt:  
1-3 parasta työtä (yhteensä 700 €, riippuen projektitöistä ja tiimien koosta)

Paras valoteemainen opetuskäytäntö:
Photonics Explorer opetuspaketti (arvo 150€)

Olemme innolla mukana LUMA StarT yhteistyössä tuomassa valon mukaan yhdeksi StarT kilpailun teemoista!
Osallistu StarT 2022 kilpailuun ja tutki valon mahdollisuuksia!
 
 

LUMA StarT kilpailun valoaiheiset haasteet 2022

Valitkaa ja toteuttakaa yksi kilpailun kolmesta haasteesta. Erilaiset valoaiheiset haasteet yhdistelevät eri oppiaineita: 

1. Optisen mittalaitteiston rakentaminen

 • Kehittäkää ja rakentakaa johonkin valoilmiöön liittyvä optinen mittalaitteisto mahdollisimman edullisesti ja luovasti. Hyödyntäkää luokasta tai kotoa löytyviä materiaaleja (esimerkiksi legot, pahvit, peilit, valonlähteet).  Huom. Tarkoituksena ei ole käyttää kalliita laboratoriolaitteita vaan tehdä oma luomus!
 • Käyttäkää kehittämäänne mittalaitteistoa ilmiön mittaamiseen, ja selostakaa sekä laitteiston että ilmiön taustaa fysiikan kannalta.
 • Sopivia ilmiöitä voivat olla muun muassa interferenssi (interferometri), valkoisen valon koostumus (spektrometria) tai polarisaatio (polarimetri).

2. Taivaan valoilmiön kuvaaminen

 • Kuvatkaa taivaalla nähtävää valoilmiötä digitaalikameralla tai kännykällä.
 • Selostakaa/pohtikaa ilmiön taustaa fysiikan näkökulmasta: miten valo käyttäytyy ja mistä se johtuu? Mitä muita seikkoja ilmiöön liittyy?
 • Miettikää voiko ilmiötä mallintaa tai tutkia jotenkin laboratoriossa tai tietokoneella
 • Luokaa kuvaamastanne ilmiöstä jäljitelmä luokkahuoneessa ja kuvatkaa tämä luomus; vertailkaa tuloksia!
 • Voitte lisäksi luoda ilmiöstä taiteellisen luomuksen esimerkiksi kuvaamataidon keinoin.

3. Ruuan kasvattaminen Marsissa

 • Tutkikaa fotosynteesi-ilmiötä ja kasvattakaa esimerkiksi levää tai salaattia Mars-asutusta varten.
 • Rakentakaa ratkaisustanne luomus, joka mahdollistaisi kasvien kasvatuksen Marsissa
 • Miten kasveille voisi optimoida mahdollisemman hyvän valaistuksen? kasveille Vertailkaa erilaisia ratkaisuja.  
  • Voitte miettiä esimerkiksi seuraavia seikkoja:
  • Minkälainen valonlähde on tarpeen?
  • Kuinka paljon valoa kasvi tarvitsee?
  • Kuinka valon saa parhaiten ohjattua kasvin pinnoille?
  • Miten erilaiset kasvit reagoivat samoihin olosuhteisiin?
  • Kuinka suojata kasvit Marsin epäoptimaalisilta olosuhteilta?
 • Onko ratkaisu skaalattavissa Mars-asutuksen ruokkimista varten?
 • Selostakaa fotosynteesin taustaa fysiikan kannalta ja kuinka erilaiset kasvit sitä hyödyntävät, sekä kertokaa kasvatusjärjestelmästä (luomus) ja tuloksista.

Kilpailuun osallistuminen:

Valoaiheiset haasteet ovat osa LUMA StrarT 2022 kilpailua, noudata LUMA StarT kilpailun ilmoittautumisohjeita ja projektityön palautusohjeita:

Haasteet tulostettavassa muodossa:

Valoteemaiset haasteet ja ohjeet (pdf)

     Kilpailun toteuttavat yhteistyössä fotoniikan lippulaiva PREIN ja LUMA Suomi osana StarT kilpailua

LUMA_logo300.pngStarT LUMA.png