Valon mahdollisuudet -kilpailu yläkouluille ja lukioille photonics explorer kit 021220 JR-900x600.jpg 

Kilpailun voittajat on valittu. Osallistuvat koulut saavat myös valo-opin opetuspaketin!

Suomen fotoniikan lippulaiva PREIN  järjesti 7.1.2021-30.4.2021 tiedekilpailun, jossa yläkoulujen ja lukioiden ryhmät ratkaisivat valoon ja sen ilmiöihin liittyviä monitieteellisiä haasteita. Yläkoulujen ja lukioiden ryhmät kilpaileilivat joukkueina omissa sarjoissaan, ja sarjojen parhaat ratkaisut palkittiin 500€ ja toiseksi parhaat 250 € rahapalkinnolla. Osallistuvat koulut saavat Photonics Explorer Kit -opetuspaketin (arvo 150 €)!  
Oli hienoa huomata, että valo oli innostanut monia ryhmiä osallistumaan ja toteuttamaan kekseliäitä ja aikaa vieviäkin projekteja ja projektit oli onnistuttu toteuttamaan kevään koronarajoituksista huolimatta. Kaikkia kolmea haastetta oli toteutettu ja voittajien joukossakin on kaikkien haasteiden toteutuksia. Tuomaristo valitsi kummassakin sarjassa (lukio ja yläkoulu) voittajan ja toisen palkinnon kilpailuun lähettetyjen töiden raporttien ja videoiden perusteella.
 
Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille! 
 
 

Lukioiden sarjan voittajat

1 palkinto (500 €): Tampereen yhteiskoulun lukion ryhmä TYK haaste 2. Taivaan valoilmiön kuvaaminen: Taivaan tähtisumu

Arviointiraadin palaute: Tämä tieteellis-taiteellinen työ on todella puhutteleva ja vaikuttava. Työssä on hyödynnetty monenlaisia erikoisvälineistöä ja käytetty ennakkoluulottomia lähestymistapoja (liekit, savukone ja valot), kuten taidetta ilmiön tarkastelussa. Tähtisumujen kuvaaminen vaatii taitoa ja tekniikkaa. Tosi upea työ tähtisumuista. 

 

Jaettu 2 palkinto (250 €): Päivölän matematiikkalinjan Valkeakosken Tietotien lukion ryhmät Aromarssit haaste 3. Ruuan kasvattaminen Marsissa 
Arviointiraadin palaute: Työssä käsitellään monipuolisesti Marsin asuttamista. Työ on jäsennelty ja siinä on pohdittu monia innovatiivisia ratkaisuja ruuan tuottamiseksi (lautasantennin ja valokuitujen avulla, valon eri aallonpituuksien hyödyntämistä sekä aeroponista viljelyä.) 

 

Jaettu 2 palkinto (250 €): Päivölän matematiikkalinjan Valkeakosken Tietotien lukion ryhmä
Valomarsut haaste 2. Taivaan valoilmiön kuvaaminen: Miksi auringonlaskut ovat punaisia? 
Arviointiraadin palaute: Työ on hyvä tiederaportti, jossa on hyödynnetty fysiikkaa.  Kokeellisessa osuudessa on pyritty auringonlaskun simulointiin luokkahuoneessa. Vaikka auringonlaskua ei onnistuta luokkahuoneessa simuloimaan, syitä tälle miksi arvioidaan hyvin.

 

Yläkoulujen sarjan voittajat 

1 palkinto (500 €) Llanishen high, Cardiff/ Ahvensaari ryhmä 
Marsilaiset haaste 3. Ruuan kasvattaminen Marsissa: Vihreä Mars
Arviointiraadin palaute: Omaperäinen ja oivaltava työ, jossa on menty pintaa syvemmälle mikroskoopilla. Eri oppiaineiden teoriaa on yhdistetty ja raportissa on tieteellinen tyyli. Valon reflektanssia parannetaan foliolla ja raportissa on valon aallonpituuksien pohdintaa. Loistava kokonaisuus. 

 

 

 

 

2 palkinto (250 €) Suupaniityn koulun ryhmä 9B
haaste 1. Optisen mittalaitteiston rakentaminen: Kaksoisrako, spektrometri & interferometri
Arviointiraadin palaute: Hienoa että työssä on ollut mukana koko luokka. Videolla esitellään kolme toteutusta. Tässä on paljon itse tekemistä ja onnistuneet kokeet, myös laskut. Työssä käsitellään aalto-optiikan ilmiöitä diffraktiota ja interferenssiä. Legoista rakennettu interferometri on ainutlaatuinen ja hyvin toteutettu laite. Työssä on hyödynnetty edistyneempää (lukion) fysiikan oppimäärää

 

slope
Valitkaa ja toteuttakaa yksi kilpailun kolmesta haasteesta. Erilaiset valoaiheiset haasteet yhdistelevät eri oppiaineita: 
1. Optisen mittalaitteiston rakentaminen 
 • Kehitä ja rakenna johonkin valoilmiöön liittyvä optinen mittalaitteisto mahdollisimman edullisesti ja luovasti. Hyödynnä luokasta tai kotoa löytyviä materiaaleja (esimerkiksi legot, pahvit, peilit, valonlähteet).  Huom. Tarkoituksena ei ole käyttää kalliita laboratoriolaitteita! 
 • Käytä kehittämääsi mittalaitteistoa ilmiön mittaamiseen, ja selosta sekä laitteiston että ilmiön taustaa fysiikan kannalta. 
 • Sopivia ilmiöitä voivat olla muun muassa interferenssi (interferometri), valkoisen valon koostumus (spektrometria) tai polarisaatio (polarimetri). 
2. Taivaan valoilmiön kuvaaminen 
 • Kuvaa taivaalla nähtävää valoilmiötä digitaalikameralla tai kännykällä. 
 • Selosta ilmiön tausta fysiikan näkökulmasta: miten valo käyttäytyy ja mistä se johtuu? Mitä muita seikkoja ilmiöön liittyy?
 • Mieti, voiko ilmiötä mallintaa tai tutkia jotenkin laboratoriossa tai tietokoneella?
 • Luo kuvaamastasi ilmiöstä jäljitelmä luokkahuoneessa tai vastaavassa, ja kuvaa tämäkin ilmiö; vertaile tuloksia! 
 • Vapaaehtoinen: luo ilmiöstä taideteos esimerkiksi kuvaamataidon keinoin. 
3. Ruuan kasvattaminen Marsissa 
 • Tutki fotosynteesi-ilmiötä ja kasvata esimerkiksi levää tai salaattia Mars-asutusta varten. 
 • Keskity optimoimaan kasveille mahdollisimman hyvä valaistus, ja vertaile erilaisia ratkaisuja.  
 • Voit miettiä esimerkiksi seuraavia seikkoja: 
  • Minkälainen valonlähde on tarpeen? 
  • Kuinka paljon valoa kasvi tarvitsee? 
  • Kuinka valon saa parhaiten ohjattua kasvin pinnoille? 
  • Miten erilaiset kasvit reagoivat samoihin olosuhteisiin? 
  • Kuinka suojata kasvit Marsin epäoptimaalisilta olosuhteilta? 
 • Onko ratkaisu skaalattavissa Mars-asutuksen ruokkimista varten? 
 • Selosta fotosynteesin taustaa fysiikan kannalta ja kuinka erilaiset kasvit sitä hyödyntävät, sekä kerro kasvatusjärjestelmästäsi ja tuloksistasi. 

Ratkaisujen tulisi olla kekseliäitä, edullisia ja melko nopeita toteuttaa. Projektista riippuen työn voi toteuttaa pienissä osissa pidemmälläkin aikavälillä, tai yhden opetuskerran aikana. 

Kilpailuun osallistuminen:
Valitkaa ryhmän kanssa yksi haasteistamme, ja lähettäkää ratkaisustanne video ja selostus:

Video ja selostus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen prein.tau@tuni.fi  30.4.2021 (klo 23:59) mennessä.
PREIN käyttää videoita ja kilpailumateriaaleja mainonnassa ja viestinnässään.

Kilpailun sarjat ja palkinnot
Kilpailussa on kaksi sarjaa. Kummakin sarjan parhaat ryhmät palkitaan.

 • Lukiot: 1. palkinto 500€ ja 2. palkinto 250€
 • Yläkoulut: 1. palkinto 500€ ja 2. palkinto 250€

Arvioinnissa korostetaan projektin toteutuksen luovuutta ja kekseliäisyyttä. 

Yhdestä koulusta voi osallistua useampi ryhmä, mutta Photonics Explorer Kittejä lahjoitetaan yksi koulua kohti (lahjoitettavia kittejä on 30 kpl). 

Jos sinulla on kysyttävää ota yhteyttä Impact Specialist Juuso Uusimäki (juuso.uusimaki@uef.fi

Arviointipaneeli 
Professori Goëry Genty, Fotoniikan lippulaiva Tampereen yliopisto 
Professori Hele Savin, Fotoniikan lippulaiva Aalto Yliopisto
Impact Specialist Juuso Uusimäki, Fotoniikan lippulaiva Itä-Suomen yliopisto
Eritysiasiantuntija Tea Vellamo, Fotoniikan lippulaiva Tampereen yliopisto 
Tutkijatohtori Mikko Kesonen, Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus 

     Kilpailu toteutetaan yhteistyössä LUMA-toimijoiden kanssa ja se on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

LUMA_logo300.png          SA_tunnus_ympyra_keltainen_cmyk.jpg

bottom-slope