Fotoniikan opiskelu

Fotoniikan Opiskelu PREIN -yhteistyöyliopistoissa

Kaikki fotoniikan lippulaivaan kuuluvat yliopistot tarjoavat ylempään korkeakoulututkintoon ja tieteelliseen jatkotutkintoon johtavaa fotoniikan koulutusta.  Tampereen yliopistossa, Aalto yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa englanninkielisen maisterin/diplomi-insinöörin tutkinnon erikoistuen fotoniikkaan.

Kaikilla näillä yliopistoilla on myös fotoniikan tohtorikoulutusta. Yliopistot toimivat yhteistyössä koulutuksen toteuttamisessa sekä kansallisesti että kansainvälisten partnerien kanssa.

 Erasmus Mundus maisteriohjelmaT

Fotoniikan liipulaivan koulutustarjontaan kytkeytyy jopa neljä Erasmus Mundus yhteistutkinto-ohjelmaa.

Itä-Suomen yliopisto koordinoi yhtä Erasmus Mundus -maisteriohjelmaa ja on partnerina kahdessa muussa Erasmus Mundus ohjelmassa, jotka kaikki liittyvät fotoniikkaan ja sen sovelluksiin. Tampereen yliopisto on mukana fotoniikan alan Erasmus Mundus yhteistutkinto-ohjelmassa.