Opiskelu Aalto yliopistossa

AaLto yliopisto

Aalto-yliopisto tarjoaa fotoniikan ja nanoteknologian pääaineen yhtenä maisteriohjelman erikoisaloista Elektroniikan ja nanoteknologian ohjelma. Tämän pääaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle riittävät teoreettiset ja käytännön taidot fysiikasta, sähkömagneettisesta säteilystä, mallintamisesta, optiikasta ja materiaaliin liittyvistä aiheista hallitsemaan yleiset fysikaaliset ilmiöt, joita voidaan soveltaa nanotieteistä avaruusfysiikkaan.

Mikro- ja nanoteknologia keskittyy laitteiden, kuten LEDien, diodilaserien, aurinkokennojen ja nanoelektronisten laitteiden, toimintaperiaatteisiin ja valmistustekniikoihin. Fotoniikka keskittyy valon tuotantoon, ohjaamiseen, modulointiin ja havaitsemiseen.

Ohjelma on osa Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamaa opetusta.