Valoon liittyviä tehtäviä itsenäiseen opiskeluun

Itsenäisesti toteutettavia valoon liittyviä tehtäviä lapsille ja nuorille

Valoon liittyviä tehtäviä lapsille ja nuorille joita voi tehdä itsenäisesti kotona tai koulussa.

Aalto Junior

Kokeile kotona tai koulussa -ohjeiden avulla voit tehdä valoon ja fotoniikkaan liittyviä tehtäviä itsenäisesti kotona tai koulussa. Eri tehtävät sopivat eri kohderyhmille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

Valomaalaus.jpg

Valomaalaus

Tuo valoa pimeään valomaalausten avulla! Maalausten tekemiseen tarvitaan puhelimeen ladattava Light painting-sovellus. Tehtävä suunnattu varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Aurinkouuni.jpg Aurinkouuni
Tässä työssä tehdään kierrätysmateriaaleista aurinkouuni ja valmistetaan sillä vaahtokarkkiherkku S’mores. Työ soveltuu kaiken ikäisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.
Pimeässä hohtava booli.jpg Pimeässä hohtava booli
Tässä työssä valmistetaan pimeässä hohtavaa boolia. Booli hohtaa UV-valossa tonic-veden ansiosta, koska se sisältää fluoresoivaa kiniiniä. Työ soveltuu kaiken ikäisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa. Lukiolaiset ja yläkoululaiset voivat oppia elektronien virittymisestä, kun taas sitä nuoremmat voivat kehittää mittaustaitojansa.
Talvinen valoteos.jpg Talvinen valoteos
Työssä suunnitellaan ja toteutetaan talvinen valoteos. Lisäksi tutustutaan valoon ilmiönä ja pohditaan mitä kaamos tarkoittaa. Työ on kestoltaan 1-2 tuntia ja se on suunnattu alakouluikäisille.
Spektroskooppi.jpg Spektroskooppi
Työssä tutustutaan valon spektriin ja askarrellaan talouspaperirullan hylsystä sekä muista kotoa löytyvistä tarvikkeista spektroskooppi, jolla voi tutkia valon värejä. Työ on suunnattu alakouluikäisille. Alle kouluikäiset voivat tehdä työn aikuisen kanssa.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskus

Geometrisen optiikan perusteet – peilikuva
Tehtäväkokonaisuus käsittelee kuvan muodostumista tasopeilistä. Tehtävissä tarkastellaan peilissä muodostuvan valekuvan paikkaa ja sen havaitsemista erilaisissa tilanteissa. Tavoitteena on havainnollistaa, kuinka peilistä näkeminen voidaan selittää valon suoraviivaisen kulun ja heijastuslain avulla. Tehtävä on suunnattu yläkouluikäisille.

Geometrisen optiikan perusteet – valaistun alueen muodostuminen
Tehtäväkokonaisuudessa tarkastellaan valaistujen alueiden muodostumista. Tehtävien tavoitteena on syventää oppilaiden ymmärrystä valon suoraviivaisesta kulusta. Tehtäväkokonaisuudessa käsitellään valon suoraviivaista kulkua tilanteissa, joissa oppilaat voivat keskittyä valon suoraviivaisen kulun soveltamiseen, eikä heidän tarvitse miettiä heijastus- tai taittumislakia samanaikaisesti, kuten linssien ja peilien tapauksessa. Tehtävä on suunnattu alakoulun 3-6 luokille.

Itä-Suomen yliopiston LUMA-keskuksen työpaja ”Tiedetemppu: läpinäkyvästä heijastin”  
Miten saada läpinäkyvästä heijastava? Tee malli ja tutki, miten eri aineet vaikuttavat läpinäkyvyyteen! Tiedetemput ovat lyhyitä itsenäisesti tehtäviä tiedetuokioita, jotka koostuvat videosta, työohjeista ja tutkimuskysymyksistä.


Toteutus: Tiedetemppu-sivun alaosassa on ohjeet, miten Tiedetempun voi toteuttaa oppitunnilla. Aikaa kannattaa varata n. 30 min. 
Kohderyhmä: alakoulun ylimmät luokat ja yläkoulu
Linkki Tiedetemppuun

luma_fi.png