Teknologian siirto

TEKNOLOGIAN SIIRTO

Fotoniikan tutkimuksen ja innovaation lippulaiva (PREIN) on asettanut tavoitteeksi keskeisten tutkimusalueidensa tutkimustulosten kaupallistamisen ja siirtämisen teollisuustuotantoon. Tutkimustuloksia arvioidaan, jotta voidaan tunnistaa ne, joilla on eniten potentiaalia siirtyä kaupallistamisprosessin läpi joko olemassa oleviin yrityksiin tai uusiin perustettaviin startup yrityksiin. Tutkimusteemojen välinen keskinäinen vuorovaikutus ja tieteellisen perustutkimuksen lomittaisuus soveltavan tutkimuksen kanssa mahdollistaa tieteen ja sovellusten välisen vuorovaikutuksen maksimoimisen. Tutkimuskehitys ja tutkimustulosten siirto ovat kiinteästi sidoksissa sovelluksiin, mikä tarjoaa palautemekanismin tutkimuksen ja teollisuuden välille  sekä sujuvat ja hallitun käytännöt innovaation siirtämiseen teollisuuteen. Talouskasvun lisäksi PREIN vaikuttaa yhteiskuntaan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen kautta.  PREINin tavoitteen on lisätä keksintöilmoitusten, patenttihakemusten, myönnettyjen patenttien ja onnistuneiden teknologian siirtojen määrää sekä olemassa oleville yrityksille ja startupeille sekä lisäämään teknologia- ja tuotekehitykseen siirrettyjen tieteellisten läpimurtojen määrää. Nämä tavoitteet ovat osa lippulaivan keskeisiä suoritusindikaattoreita.

Kaupallistamisprosessissa kohti teollista tuotantoa aloite voi tulla tutkijoilta kun tieteelliset löydökset osoittavat kaupallistamispotentiaalia esimerkiksi globaaleiden haasteiden ratkaisemiseksi tai keskeisten tutkimustrendien osalta. Aloite voi tulla myös teollisuudesta, jolloin PREIN mahdollistaa kaupallistamisprosessin tarjoamalla T&K-palveluita ja infrastruktuureja.

Teknologian siirron tavoitteet ovat:

  • lisätä innovaatioprosessiin siirrettyjen tutkimustulosten määrää
  • lisätä keksintöilmoitusten ja patenttien määrää 
  • lisätä startup-yritysten määrää ja nopeuttaa niiden kasvua kannattaviksi pk-yrityksiksi
  • helpottaa innovaatioiden siirtoa sekä pk-yrityksille että suurille yrityksille
  • tiedottaa teollisuudelle mahdollisuuksista, joita fotoniikka voi tarjota erilaisiin haasteisiin
  • tarjota testialustoja, mentorointia ja prototyyppejä teollisuudelle