Fotoniikan opiskelijayhdistykset

Fotoniikan opiskelijajärjestöt 

Kaikissa PREIN partneriyliopistoissa on fotoniikan opiskelijoiden järjestö, samoin muissakin suomalaisissa yliopistoissa. Fotoniikan opiskelijoiden järjestöt, organisaatiot ja klubit ovat mukana myös erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä, kuten Society for Optics and Photonics SPIE, Optical Society, Optica ja European Optical Society EOS.

Suomi

EOS Finland opiskelijajärjestö

Tämän opiskelijaklubin tarkoituksena on optisen tieteenalan ja optisen tekniikan edistäminen opiskelijoiden keskuudessa. Lisäksi opiskelijajärjestö tekee läheistä yhteistyötä teollisuuden ja akateemisten instituutioiden kanssa tukeakseen opiskelijoiden optiikan ja fotoniikan jatko-opintoja hyvän urakehityksen saamiseksi. Järjestö pyrkii myös saamaan vuorovaikutusta opiskelijoiden, vanhempien tutkijoiden, yritysten ja teollisuuden edustajien välille. Kaikki opiskelijat, jotka opiskelevat optiikkaan liittyviä kursseja, ovat tervetulleita tulemaan mukaan opiskelijajärjestöön missä tahansa suomalaisessa yliopistossa. 

President: Isaac Doughan isaac.doughan@uef.fi

European Optical Society on voittoa tuottamaton järjestö, sateenvarjo-organisaatio kaikille Euroopan kansallisille optiikan järjestöille, mutta siihen kuuluu jäseniä myös ympäri maailman.  EOS kutsuu opiskelijoita liittymään jäseniksi tai perustamaan oman EOS opiskelijajärjestön. Nämä järjestöt auttavat fotoniikan opiskelijoita saamaan uusia kontakteja, vaihtamaan kokemuksia sekä keskustelemaan haasteistaan. EOS opiskelijajärjestön jäseniä rohkaistaan järjestämään tapaamisia, organisoimaan tapahtumia tai osallistumaan niihin, ehdottamaan vierailukäyntejä laboratorioihin tai oman maansa yrityksiin.

Lue lisää EOS opiskelijajärjestöistä

Tampereen yliopisto

TAU SPIE opiskelijajärjestö

SPIE, kansainvälinen optiikan ja fotoniikan voittoa tuottamaton järjestö, joka edistää kasvavia teknologioita tieteidenvälisellä tietojenvaihdolla, koulutuksella, julkaisuilla, ura- ja ammatillisella kasvulla. SPIE:en liittyvät opiskelijaryhmät opiskelevat optiikkaa ja fotoniikkaa eri puolilla maailmaa olevissa yliopistoissa. SPIE:n opiskelijajärjestöt tarjoavat mahdollisuuden yhteistyöhön kollegoiden kanssa, saada yhteyksiä yhteisössä, kehittää ammattisia ja johtamiseen liittyviä kykyjä, sekä luoda yhteistyötä teollisuuden kanssa.

President: Abhiroop Chellu, Doctoral researcher in Optoelectronics Research Center (abhiroop.chellu@tuni.fi)
Vice-president: Dipa Ghindani, Doctoral researcher in Metaplasmonics group
Treasurer: Anil Atalay Appak, Doctoral researcher in Metaplasmonics group
Chapter advisor: Prof. Humeyra Caglayan
Yhteydenotto sähköpostilla: spie.tampere@gmail.com
Sosiaalinen media: Facebook,  Twitter,  LinkedIn, Instagram

Read about SPIE student chapters

TAU Optica opiskelijajärjestö

Optinen järjestö Optica edistää ja jakaa virallista, saavutettavaa ja arkistoitua tieteellistä ja teknistä tietoa optiikasta ja fotoniikasta maailmanlaajuisesti. Se on yli 7000 opiskelijan kansainvälinen verkosto, johon kuuluu yli 400 järjestöä yli 60 maassa. Optican opiskelijajärjestö tukee akateemisia opintoja ja tutkimusta sekä tarjoaa uramahdollisuuksia optiikassa ja fotoniikassa. Jäsenetujen lisäksi, monet järjestöt ovat voimakkaasti mukana yhteisöllisyydessä ja nuorten koulutuksessa palvellakseen yhteisöä ja levittääkseen tietoa optiikasta ja fotoniikasta maailmanlaajuisesti. 

President: Lea Kopf (lea.kopf@tuni.fi)
Vice-president: Yaraslau Tamashevich
Secretary: Iuliia Zalesskaia
Sosiaalisen median vastaava: Ekaterina Krutova
Coffee Master: Jiaqi Li
Other officers: Zahra Eslami, Tommi Mikkonen, Timo Stolt

Yhteydenotto sähköpostilla: tauosa.studentchapter@gmail.com
Sosiaalinen media: TAU Photonics Instagram, tau_photonics Twitter


Lue lisää Optica opiskelijajärjestöstä

Aalto yliopisto

OSA Aalto opiskelijajärjestö
Yhteydenotto;  Henry Fernandez (henry.fernandez@aalto.fi) tai Suvi-Tuuli Akkanen (suvi-tuuli.akkanen@aalto.fi)

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston SPIE opiskelijajärjestö

President:Motahareh Peyvasteh (motahareh.peyvasteh@oulu.fi)
Sosiaalinen media: Facebook,  Instagram

 

SPIE-OP-logos.zip          EOS.jpg         Optica logo.JPG